> zajímavé lokality > Tovačovské rybníky a pískovny
TOVAČOVSKÉ RYBNÍKY A PÍSKOVNY

Vodní plochy ležící v okolí Tovačova se nacházejí na ptačí tahové cestě. Z toho důvodu je tady možno sledovat v průběhu jarního či podzimního tahu ledacos. Severně od centra obce se nachází Hradecký rybník rozdělený hrázemi do čtveřice vodních ploch. Východně k němu přiléhá rybník Křenovský a kousek jižně rybník Kolečko. Dalšími vodními plochami v okolí jsou štěrkovny Skašov (Annínská jezera) a štěrkovna u Troubek.

Kraj: Olomoucký (OL)
Okres: Přerov (PR)
Kvadrát: 6569, 6570
Zem. souřadnice: 49°24-27'N, 17°17-20'E
Nadmořská výška: 193 m
Tovačovské rybníky a pískovny.

Hradecký rybník.

Hradecký a Křenovský rybník
Tyto dva rybníky se nacházejí na severním okraji obce a táhnou se směrem na Věrovany. Menší rybník Křenovský, ležíčí východně od Hradeckého, má ze tří stran - kromě západní - úzký lem rákosí a od Hradeckého je oddělen Mlýnským náhonem a řadou topolů. Hradecký rybník je hrázemi rozdělen na čtyři části pojmenované pravá a levá a dolní pravá a dolní levá s orientací po proudu Mlýnského náhonu.
Nejmenší částí je dolní pravá s rákosovým lemem, pravá část je naopak nejen plošně, ale i rákosinami nejbohatší a nejzajímavější. Za zmínku stojí i ostrůvek v levé části rybníka. Ideální je projít se po volně přístupných hrázích, ze kterých lze všechny čtyři části Hradeckého rybníka dobře přehlédnout. Pozornost se pak vyplatí věnovat od Tovačova nejvzdálenějšímu cípu pravé části rybníka. Přístupy jsou v přehledové mapce znázorněny červenou linkou s body v místech vhodných k pozorování.

Annínská jezera (Pískovna Skašov, Donbas)
Rozlehlé jezero vzniklé těžbou štěrkopísku, které přiléhá k jihovýchodnímu okraji Tovačova s dalšími dvěmi menšími jezery na západě. Přístup je od Tovačova přes most nebo ze silnice směrem na Troubky s odbočkou vpravo. V létě je voda skvělá ke koupání, které je tu zakázáno a v zimě pak, když okolní rybníky zamrznou, nebo jsou vypuštěné, se na těchto jezerech zdržují zimující kachny ze severu a potáplice.

Troubecké jezero
Další rozlehlá vodní plocha nacházející se jihozápadně od Troubek na levém břehu řeky Moravy. V zimě je ještě přehlednější, než blízká Annínská jezera a dají se tu vidět zajímavé věci. Jezero lemují strmé štěrkopísčité břehy bez porostů.
Hradecký rybník.

Hradecký rybník.

Na obrázku nahoře jsou rákosiny v pravé části Hradeckého rybníka. Hnízdí tu řada vodních druhů včetně kolonie racka chechtavého. Na spodním obrázku je na podzim vypuštěná dolní levá část Hradeckého rybníka.
Hradecký rybník.

Annínské jezero.

Upuštěná pravá část Hradeckého rybníka s hejny racků a čejek je nahoře a dole pak pohled na největší vodní plochu Annínských jezer.

Seznam pozorovaných druhů (dravci a druhy vázané na vodu)
  Druh Latinsky 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Potáplice severní Gavia arctica x x x x
2 Potáplice malá Gavia stellata x x x x
3 Potápka malá Tachybaptus ruficollis x x x x x x
4 Potápka roháč Podiceps cristatus x x x x x x
5 Potápka černokrká Podiceps nigricollis x x x x x x
6 Potápka rudokrká Podiceps grisegena x x x
7 Potápka žlutorohá Podiceps auritus x x
8 Kormorán velký Phalacrocorax carbo x x x x x
9 Kvakoš noční Nycticorax nycticorax x x x x x
10 Bukáček malý Ixobrychus minutus x x
11 Volavka bílá Casmerodius albus x x x x x x
12 Volavka popelavá Ardea cinerea x x x x x x
13 Volavka červená Ardea purpurea x x
14 Jeřáb popelavý Grus grus x x x x x
15 Čáp černý Ciconia nigra x x x x
16 Čáp bílý Ciconia ciconia x x x x x x
17 Labuť zpěvná Cygnus cygnus x x x x x
18 Labuť velká Cygnus olor x x x x x x
19 Husa polní Anser fabalis x x x x x x
20 Husa běločelá Anser albifrons x x x x
21 Husa velká Anser anser x x x x x x
22 Husice liščí Tadorna tadorna x
22 Husice rezavá Tadorna ferruginea x x
22 Husice nilská Alopochen aegyptiacus x
23 Kachnička mandarínská Aix galericulata x x
24 Kachnička karolínská Aix sponsa x
25 Hvízdák eurasijský Anas penelope x x x x x x
26 Kopřivka obecná Anas strepera x x x x x x
27 Kachnička šedoboká Callonetta lucophrys x
28 Čírka modrá Anas querquedula x x x x x
29 Čírka obecná Anas crecca x x x x x x
30 Kachna divoká Anas platyrhynchos x x x x x x
31 Ostralka štíhlá Anas acuta x x x x x x
32 Lžičák pestrý Anas clypeata x x x x x x
33 Zrzohlávka rudozobá Netta rufina x x x x x x
34 Polák velký Aythya ferina x x x x x x
35 Polák chocholačka Aythya fuligula x x x x x x
36 Polák kaholka Aythya marila x x x x
37 Polák proužkovaný Aythya collaris x
38 Polák malý Aythya nyroca x x x x
39 Hoholka lední Clangula hyemalis x
40 Turpan hnědý Melanitta fusca x x x x x
41 Hohol severní Bucephala clangula x x x x x x
42 Hohol bělavý Bucephala albeola x
43 Morčák bílý Mergus albellus x x x x
44 Morčák prostřední Mergus serrator x x
45 Morčák velký Mergus merganser x x x x x x
46 Orel mořský Heliaetus albicilla x x x x x
47 Luňák hnědý Milvus migrans x x x x x
48 Moták pochop Circus aeruginosus x x x x x x
49 Moták lužní Circus pygargus x x
50 Moták pilich Circus cyaneus x
51 Káně rousná Buteo lagopus x
52 Orlovec říční Pandion haliaetus x x x x x x
53 Sokol stěhovavý Falco peregrinus x x
54 Slípka zelenonohá Gallinula chloropus x x x x x x
55 Chřástal vodní Rallus aquaticus x x x x x
56 Lyska černá Fulica atra x x x x x x
57 Kulík říční Charadrius dubius x x x x
58 Kulík písečný Charadrius hiaticula x x
59 Kulík zlatý Pluvialis apricaria x x x x x x
60 Kulík bledý Pluvialis squatarola x x x
61 Čejka chocholatá Vanellus vanellus x x x x x x
62 Jespák obecný Calidris alpina x x x x x x
63 Jespák malý Calidris minuta x x
64 Jespák bojovný Philomachus pugnax x x x x x x
65 Bekasina otavní Gallinago gallinago x x x x x
66 Koliha velká Numenius arquata x x x x x x
67 Koliha malá Numenius phaeopus x x
68 Vodouš rudonohý Tringa totanus x x x
69 Vodouš šedý Tringa nebularia x x x x
70 Vodouš kropenatý Tringa ochropus x x x x x
71 Vodouš bahenní Tringa glareola x x
72 Vodouš tmavý Tringa erythropus x x
73 Pisík obecný Actitis hypoleucos x x x x x x
73 Kameňáček pestrý Arenaria interpres x
74 Břehouš černoocasý Limosa limosa x
75 Racek malý Larus minutus x x x x x x
76 Racek chechtavý Larus ridibundus x x x x x x
77 Racek černohlavý Larus melanocephalus x x x x
78 Racek bouřní Larus canus x x x x x x
79 Racek žlutonohý Larus fuscus x x x x x
80 Racek bělohlavý Larus cachinnans x x x x x x
81 Racek stříbřitý Larus argentatus x x x x x x
82 Racek tříprstý Rissa tridactyla x
83 Rybák malý Sterna albifrons x
84 Rybák obecný Sterna hirundo x x x x x x
85 Rybák velkozobý Sterna caspia x x
86 Rybák černý Chlidonias nigra x x x x x x
87 Rybák bahenní Chlidonias hybridus x x x
88 Rybák bělokřídlý Chlidonias leucopterus x x x
89 Ledňáček říční Alcedo athis x x x x x x
90 Břehule říční Riparia riparia x x x x x x
91 Konipas horský Motacilla cinerea x x x x
92 Konipas bílý Motacilla alba x x x x x x
93 Konipas luční Motacilla flava x x x x
94 Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides x x x
95 Cvrčilka říční Locustella fluviatilis x x x
96 Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus x x x x x x
97 Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris x x x
98 Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus x x x x x x
99 Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus x x x x x x
100 Moudivláček lužní Remiz pendulinus x x x x x x
101 Strnad rákosní Emberiza schoeniclus x x x x x x
Počet druhů 60 75 81 81 88 75
x
nahoru
PROJEKTY

HLEDÁNÍ
ROBERT DOLEŽAL

icq: 21 453 294
skype: robert.dolezal
e-mail: dodin @ post.cz
web: www.birdwatcher.cz

TOPlist Birding Top 500 Counter